Wij zijn een open gastvrije gemeente.
Kenmerkend voor ons is, dat ieder op zijn eigen manier mag geloven.
Daar horen geen dogma’s bij.
Wanneer je als volwassene een eigen levensovertuiging en geloofshouding hebt ontwikkeld, kan worden gevraagd om een feestelijke doop. Dat gebeurt na het schrijven van een eigen persoonlijke geloofsbelijdenis en het uitspreken daarvan… Eerdere doop door andere kerken wordt ook door ons erkend.
Bij de geboorte kan een geboortedankzegging worden gedaan.
Wie behoefte heeft aan een relatieviering of het dankzeggen voor een huwelijksviering, of aan begeleiding bij een uitvaart met oog voor zingeving en levensbeschouwing, kan contact opnemen met onze voorgangster of de kerkenraad.