Welkom
doopsgezinde gemeente Haarlemmermeer, niet alleen op zondag…
U bent altijd welkom in onze kerk, Hoofdweg 691, 2131 BD Hoofddorp. Op de hoek van de Ter Veenlaan. Op maandagmorgen schenkt een groep vrijwilligers, die ons gebouw en de tuin zelf onderhouden, graag koffie en eventueel thee. Bij hen kunt u steeds terecht met uw vragen.

Ook quilten en patchworken horen helemaal bij de doopsgezinde traditie. Daarom is er iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 in de achterzaal gelegenheid tot patchwork en quilten. Ook die dag is gastvrijheid een kenmerk van het doopsgezind zijn. Het schenken van koffie of thee hoort daarbij.

Net zo worden onze zondagse vieringen afgesloten door samen koffie en thee te drinken, en bij te praten. Voor wie dat wil. En vaak worden in de vieringen tijdens onze Open Ruimte kaarsen aangestoken door wie wil reageren op de dienst, en aandacht wil vragen voor iemand. 

Oecumene
Onze gemeente heeft de oecumene hoog in haar vaandel, en is lid van de Raad van Kerken van Hoofddorp. 

Wat is doopsgezind?
Hierover vindt u meer informatie onder het kopje: over Doopsgezinden. Maar bij onze identiteit hoort in ieder geval dat een ieder gewoon zichzelf mag zijn, ● open staan voor anders denkenden en voelenden ● verantwoordelijkheid voor onze wereld ● daden zijn belangrijker dan woorden ● we verlangen ernaar, vrede te stichten ● stimuleren elkaar onze eigen talenten te ontplooien ● we proberen in het voetspoor van Jezus Christus te leven ● alle leden zijn gelijkwaardig, we kennen geen ambt ● we kennen geen kinderdoop, maar wel een kinderopdracht ● doop als volwassene op zelfgeschreven belijdenis ● eenvoud ● gastvrijheid ● de bijbel is ons uitgangspunt.