Kerkenraad:

Overige KR leden:
de heer K. Leegwater, tel. 023-5631782, klaas.kr.dgh@gmail.com
mw. H. Hegeman, tel. 06-46677256, hegemanhedi@gmail.com

Voorzitter: mw. M. Wensink,  tel. 023-5632558, margriet.kr.dgh@gmail.com
Secretaris: mw I. Blommesteyn, tel. 06-41007162, iblommesteyn@gmail.com
Contactpersoon verhuur: mw. A. van Liere, tel. 023-5631450,   avanliere50@gmail.com

Boekhouder:
de heer O. de Vries,  tel. 023-5652950, o.de.vries@hetnet.nl

Ledenadministratie:
mw A. Bolkestein, tel. 023-5620276, aseb@planet.nl

Aan leden en buitengewone leden wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd (richtlijn 1% van het bruto jaarsalaris en minimaal 120 euro).
Aan vrienden wordt een minimale bijdrage van 50 euro gevraagd. Door vriend van onze gemeente te worden kan je je betrokkenheid en belangstelling zichtbaar maken.


Zusterkring:
Voorzitster: mw I. Feyen
Secretaris: mw A. van Liere
Penningmeester: mw. D. de Groot

Verhuur:
mw A. van Liere, tel: 023-5631450,  avanliere50@gmail.com


Afspraken preekbeurten:
Dhr. T. Koningen tel, 06-57324123, teunkoningen@gmail.com


Contact m.b.t. cursussen:
cursus@dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl


Redactie van ons gemeenteblad, Nieuw Leven:
Margriet en Bert Wensink, tel. 023-5632558,  redactievannl@gmail.com