Kerkenraad

Voorzitter: mw. Margriet Wensink,  tel 023-5632558 margriet.kr.dgh@gmail.com
KR secretaris en 2e penningmeester: mw I. Blommesteijn, tel. 023-5636181, iblommesteyn@gmail.com
Contactpersoon verhuur: Mw. A. van Liere, tel. 023-5631450   avanliere50@gmail.com

Overige KR leden:
De heer K. Leegwater, tel. 023-5631782, klaas.kr.dgh@gmail.com
mw. H. Hegeman, tel. 06-46677256, hegemanhedi@gmail.com

Boekhouder:
de heer O. de Vries  tel. 023-5652950 o.de.vries@hetnet.nl

Ledenadministratie:
mw A. Bolkestein tel. 023-5620276 aseb@planet.nl

Aan leden en buitengewone leden wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd (richtlijn 1% van het bruto jaarsalaris en minimaal 120 euro).
Aan vrienden wordt een minimale bijdrage van 50 euro gevraagd. Door vriend van onze gemeente te worden kan je je betrokkenheid en belangstelling zichtbaar maken.


Zusterkring:
Voorzitster Mevrouw I. Feyen
Secretaris: Mevrouw A. van Liere.
Penningmeester: mw. D. de Groot

Verhuur:
mw A. van Liere tel: 023-5631450  avanliere50@gmail.com
Afspraken preekbeurten:
Dhr. T. Koningen tel: 06-57324123 teunkoningen@gmail.com


Contact m.b.t. cursussen
cursus@dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl


Redactie van ons gemeenteblad, Nieuw Leven:
Margriet en Bert Wensink  023-5632558  redactievannl@gmail.com